Какво е застраховка „Автокаско“?

„Автокаско“ е доброволна застраховка на всички видове сухопътни превозни средства, които са снабдени с двигател, като в това число се включват и ремаркетата и полуремаркетата, прикачени към тях. Застраховката покрива различни рискове, които водят до щети на МПС. Различното от „Гражданска отговорност“ е, че няма значение дали щетите са причинени от друг водач или от водача на застрахования автомобил.

Защо да поръчаш от нас?

Ние ще ти предоставим безплатно:

 • Индивидуално решение за твоя автомобил и отлична ценова оферта;

 • Доставка на сключената полица;

 • Транспортиране на автомобила за оглед и за отстраняване на щети в сервиз;

 • Максимално съдействие при възникване на ПТП и щета по застраховка „Автокаско“;

 • Напомняне с sms за изтичащи полици и вноски;

 • Заместващ автомобил.

Покрити рискове

Пълното „Автокаско“ покрива щети вследствие на:

 • Пътно-транспортно произшествия, в това число щети на паркинг;

 • Природно бедствие – градушка, наводнение, пожар и др.;

 • Кражба на МПС;

 • Грабеж на МПС;

 • Пожар, възникнал по време на експлоатация на МПС;

 • Вандализъм-злоумишлени действия от страна на трети лица, като счупване, надраскване, пробиване.

На по-ниска цена може да се сключи и „Автокаско“, което покрива само част от изброените по-горе рискове.

За по-стари автомобили също съществуват бюджетни оферти за застраховка "Автокаско".

Териториална валидност

Застраховка „Автокаско“ е валидна на територията на Република България. Покритието може да се разшири и за чужбина (държавите от ЕС и страните членки на споразумението Зелена карта - Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Украйна, Македония, Черна гора, Беларус, Молдова, Русия, Израел, Мароко Иран, Тунис), като различните застрахователи имат различни условия за това.

Сключване и цена

Срокът на застраховката е едногодишен, като се предлагат опциите еднократно плащане или плащане на до 4 вноски. За формиране на цената на „Автокаско“ влияние оказват:

 • Възраст на автомобила;

 • Марка и модел на автомобила;

 • Наличие на предходни щети;

 • Брой места;

 • Териториална валидност.

Лимитирано Каско

Не е задължително застраховка Автокаско да е скъпа. Съществуват така наречените лимитирани или пакетни предложения, които обикновенно са валидни за по-евтините, масово използвани автомобили. Този вид продукти покриват щети следствие ПТП или злоумишлени действия от страна на трети лица, както и кражба. Предимството им е по-ниската клиентска цена.

Изисквания при сключване на Каско:

Повечето застрахователи изискват автомобилът да има аларма и/ или друго допълнително средство за защита – имобилайзер, а също така МПС-то да премине оглед и заснемане, за да влезе застраховката в сила.