Корпоративно застраховане

Insta Broker е ориентиран освен към индивидуално застраховане и към комплексно обслужване на корпоративни клиенти. Нашите специалисти ще предложат индивидуални решения и съвети за застраховането на:

   Фирмения автопарк;

    Сградата/офиса;

    Служителите;

    Офис техниката и др.

На нашите корпоративни клиенти предоставяме

   Специални ценови оферти;

   Доставка на сключените полици;

   Транспортиране на служебните автомобили за оглед и заснемане;

   Транспортиране на служебните автомобили до сервиз за отстраняване на щети и за повторен оглед и заснемане;

   Автоматично подновяване на изтичащи вноски и полици;

   Заместващ автомобил.