5 причини да сключиш застраховка Живот

Само за периода март – юни 2021 г. активите на компаниите, извършващи животозастраховане у нас, са се увеличили с 6,8%. Това е видно от последните данни на Българската народна банка (БНБ) и се отчита като позитивен тренд на пазара. Защо все повече хора избират да застраховат живота си по време на пандемия?

Видове застраховки Живот

За да отговорим на този въпрос, нека първо обобщим какви видове застраховки Живот има на пазара:

  • Рисково животозастраховане (едногодишна застраховка Живот) – при него обезщетение се изплаща при настъпване на рисковете смърт и заболяване на застрахованото лице. Тези застраховки са краткосрочни (най-често едногодишни) и нямат спестовен характер, тоест при изтичането им, застрахователят не изплаща натрупани средства;
  • Спестовна застраховка Живот (смесена застраховка Живот)– това е дългосрочна застраховка (за срок между 5 и 20-30 години), при която има комбинация от застрахователна защита и спестовен елемент. В края на застрахователния период застрахованото лице получа предварително гарантирана сума, към която се добавя и негарантирана лихва (доходност).;
  • Инвестиционни застраховки „Живот“ – този вид продукти комбинират защита срещу последици от непредвидени обстоятелства с постигане на по-висока доходност, посредством инвестиране на натрупаните средства на световните фондови борси.

1. Инвестиране на свободните средства

При спестовната застраховка “Живот” застрахователните компании изплащат допълнителна доходност от лихви и инвестиции, натрупана върху основната гарантирана застрахователна сума. Обикновено, ако няма договорено друго, изплащането се случва при доживяване срока на застраховката. Това, от което се ползват все повече хора със застраховка Живот със спестовен характер е, че методологията за изчисляване на доходността, е различна от тази при банковите влогове и депозити, което към момента дава възможност за постигане на по-висока доходност.

2. Защита на живота

Вследствие на трудова или битова злополука и активна застраховка Живот,  застрахователната компания изплаща обезщетение при настъпила временна неработоспособност., както и разходи за болничен престой, медикаменти и др. Застраховката Живот може да включва и разходи за лечение при заболяване, както и специално покритие за критични заболявания (рак, мозъчен удар, инфаркт и др.) Същественото тук е, че твоята смесена застраховка Живот продължава да бъде активна и въпреки че са ти изплатени обезщетения, не губиш нищо от гарантираната по договор сума. При настъпване на трайна нетрудоспособност от злополука също се изплащат средства, а в зависимост от процента неработоспособност клиентът може да бъде освободен от плащане на вноски до края на периода, когато получава цялата застрахователна сума.

3. Финансова подкрепа при неблагоприятни събития, свързани със здравето и живота

Кога е правилният момент да се застраховаш? Отговорът е възможно най-скоро, докато си млад и здрав, защото тогава и цената на застраховката е по-изгодна. За съжаление, не можем да предвидим кога ще ни се случат неблагоприятни събития, затова е добре да имаме застраховка Живот. Тя ще помогне финансово на нашите деца, родители или други финансово зависими от нас хора в случай, че нещо лошо се случи с нас. Ще послужи и за покриване на задължения по кредити, ако имаме такива. Някои застрахователни компании дори удвояват и утрояват договорената застрахователна сума при загуба на живот вследствие заболяване, злополука или ПТП.

4. Данъчни облекчения

Държавата признава за разход плащанията по полица за застраховка Живот до 10% от облагаемия доход за физически лица и това е уредено в чл. 19 от ЗДДФЛ. Ако юридическо лице сключи застраховка Живот на своите служители за своя сметка, вноските в размер до 60 лв. месечно за осигурен служител се признават като разход на фирмата, неподлежащ на облагане по чл. 208 от ЗКПО.

5. Детски застраховки Живот

Това е аналогът на спестовния влог, който при раждане на внуче правеха преди години нашите баби и дядовци. В днешно време най-често детските застраховки Живот се сключват от страна на един от родителите в полза на дете, с цел осигуряване на определена сума за неговото образование, при женитба и др. Така, с малки месечни застрахователни вноски (или големи – в зависимост от финансовите възможности), родителите помагат на техните деца, когато станат пълнолетни да финансират сами обучението си, например. При детските застраховки Живот детето може да е титуляр на застрахователната полица, но може да се избере и друг титуляр (родител, настойник), а застраховката да в полза на детето. Предимствата на тези полици са, че докато детето расте, се покриват различни рискове, а средствата се натрупват и се изплащат в края на периода-например навършване на пълнолетие.


Ако искаш да инвестираш свободните си средства, но търсиш застрахователна защита и защита на живота си, а защо не и допълнителна доходност, решението е смесена застраховка “Живот”. Спестовната застраховка Живот е един отличен начин да планираш бъдещето – твоето и това на семейството ти. Чрез нея можеш да платиш за образованието на децата си, както и да си осигуриш втора допълнителна пенсия. Свържи се с нас за безплатна консултация сега.

 

Може да ти е интересно още:

Как да получим обезщетение по Гражданска отговорност
2022-09-14

Как да получим обезщетение по Гражданска отговорност

Много от участниците в движението на пътя не знаят, че при ПТП имат право на обезщетение по „Гражданска отговорност“. Какви са условията за това и какво да направиш, за да получиш адекватна сума, виж в блога.

Отмяна на пътуване - как да не загубиш пари
2022-07-14

Отмяна на пътуване - как да не загубиш пари

Защо трябва да сключиш медицинска застраховка за чужбина ако пътуваш и какви предимства носи тя при отложено или отменено пътуване и загуба на багаж-виж в нашия блог

7 причини за щети по колата
2022-01-26

7 причини за щети по колата

Катастрофите далеч не са най-честите причини за щети по автомобила. Виж кои са седемте ситуации с най-неприятни последици за джоба ни.