Пенсионно осигуряване – как да спестявате дългосрочно

Защо да инвестираш в пенсионно осигуряване? Основно правило на спестяването е да започнем да го правим във възможно по-ранна възраст. Това ще ни подсигури достойни старини без сериозни финансови проблеми. У нас данните показват, че българите инвестират спестяванията си най-вече в недвижимо имущество и собствен бизнес, а значителна част от хората просто държат спестените пари в банка. Има обаче и една по-малко позната, но доходоносна форма на инвестиране и спестяване - допълнително пенсионно осигуряване.

Видове пенсионно осигуряване

Осигуряването за пенсия бива два вида – основно и допълнително. Основната пенсия се получава от държавното обществено осигуряване. Доходът от нея се допълва от допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). Частните пенсионни фондове са тези, в които допълнително задължително се осигуряват лицата, родени след 31.12.1959 г.

Допълнителното пенсионно осигуряване, от своя страна, се дели на задължително и доброволно:

  • Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Задължителното допълнително пенсионно осигуряване е два вида:

- В Универсален пенсионен фонд – осигуряване за старост и смърт. Това означава, че след като се навърши пенсионна възраст и се натрупа нужния трудов стаж, ще започне изплащане на допълнителна пенсия. В случай на смърт, пенсията се получава от наследниците;

- В Професионален пенсионен фонд - има за цел да гарантира получаването на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.

  • Доброволно пенсионно осигуряване

Инвестирането в Доброволни пенсионни фондове (ДПФ) предоставя възможност за дългосрочно индивидуално спестяване на всички, навършили 16 години. При този вид пенсионно осигуряване лицето само избира размера на вноските и на какъв период да заплаща. Може да се внасят и големи суми еднократно.

При доброволното пенсионно осигуряване освен за старост и смърт, лицето се осигурява и за настъпила инвалидност. Тоест, при настъпване на тази хипотеза, лицето ще започне да получава инвалидна пенсия, независимо от възрастта си.

Няколко довода, които са в полза на доброволното пенсионно осигуряване:

  • Осигуряването в доброволен фонд е форма на спестяване, при която се открива и поддържа лична сметка, където се натрупват средства, но и допълнителна доходност, вследствие управлението им от страна на избрания пенсионния фонд;
  • Осигуряването в доброволен пенсионен фонд предлага възможност за увеличение на спестяванията с доходност, по-висока от лихвите на банковите депозити;
  • Могат да се ползват данъчни преференции, които дават възможност за освобождаване от данък за определен процент от доходите (до 10%) или до определена сума от вноските за пенсия;
  • Ниският размер на пенсиите, които се получават от държавното осигуряване, е основателна причина сами да се погрижим за своето добро финансово бъдеще;
  • Средствата, вложени в доброволен пенсионен фонд, не подлежат на запор и принудително изпълнение.

Перспективи в пенсионното осигуряване

Фондовете за пенсионно осигуряване у нас не бяха подминати от световната криза и за тях изминалата 2022-ра година беше трудна. Наблюдавахме отрицателна доходност, както и спекулации за „изгубени пари“ на осигуряващите се лица.

Въпреки че през последните три години пенсионните фондове имаха отрицателни корекции на доходността, през 2022 г. започна постепенно повишение в стойността на дяловете. Експерти прогнозират, че пенсионните фондове и останалите портфейлни инвеститори, ще започнат да се възстановяват трайно и да реализират положителна доходност за управляваните от тях активи. Това ще бъде възможно, поради факта,  че експертите предвиждат на международните пазари да настъпи известно успокоение.

Допълнителното пенсионно осигуряване е важен инструмент за създаване на допълнителен източник на средства за бъдещето. То ви позволява да запазите качеството на живот, което със сигурност желаете да поддържате и след като се пенсионирате. За целта е желателно да започнете да спестявате колкото се може по-рано. Ако имате нужда от консултация за задължително и доброволно пенсионно осигуряване, потърсете ни на телефон 0700 18 789.

Може да ти е интересно още:

Идеи за оригинален сватбен автомобил
2023-06-15

Идеи за оригинален сватбен автомобил

Какъв сватбен автомобил да избереш за най-важния ден? Виж в блога идеи за нещо класическо или по-нестандартно и оригинално.

Пукнато предно стъкло на автомобила - какво да правя
2022-10-13

Пукнато предно стъкло на автомобила - какво да правя

Не са рядкост случаите, при които по време на шофиране се случва удар в предното стъкло и поява на пукване или счупване на стъклото. Какво да правиш - виж в блога.

10 безценни съвета за нови шофьори
2021-08-12

10 безценни съвета за нови шофьори

Полезни съвети за млад шофьор - как да натрупаш бързо опит при шофиране и още - паркиране, поведение на пътя, какво да не правиш като нов шофьор. Виж повече.