Защитата на личните данни на нашите клиенти е от особено значение за нас. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство: Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). С настоящия документ Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на Инста Брокер. 

Събиране и използване на лични данни

Когато се обръщате към нас, за да Ви осигурим застрахователно посредничество, пишете ни чрез формуляра на нашия уебсайт, регистрирате се в нашата платформа или ни пращате имейл, Вие ни предоставяте определена информация за себе си. Съгласно законодателството, тази информация представлява лични данни, а ние се явяваме техен администратор.

Личните данни, които изискваме от вас, са определени в законовите нормативни актове и в договорите ни със застрахователните дружества, чиито продукти предлагаме. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay), 

– нашите партньори-доставчици, посредством които ви доставяме поръчаните полици;

– застрахователните дружества, които сте избрали с наша помощ;

-Регулаторни, държавни, съдебни органи;

-Нашите професионални консултанти и одитори.

Колко време съхраняваме данни

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок. 

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, право на коригирането им, на изтриване (т.нар. право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, възразяване срещу обработката, получаване на личните данни, които съхраняваме и право на възражение, в случай, че са нарушени правата Ви.

За да упражните правата си можете да ни пишете на електронна поща info@instabroker.bg; или да ни изпратите запитването си по пощата или да ни го донесете на следния адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, блок 460А. Ако смятате, че начина, по който обработваме Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни, можете да се обърнете към компетентния административен орган -  Комисията за защита на лични данни .