Полезно

Полезно

Изтегли

Тук ще намериш полезна информация и важни документи, които могат да бъдат свалени.

Политика за конфликт на интереси Изтегли
Правила за организацията по разглеждане на жалби Изтегли
Заявление Лични данни в съответствие с чл. 15 - чл. 22 от Регламент (ЕС) Изтегли
Образец на попълнен двустранен констативен протокол ПТП Изтегли
Информация за потребителя по чл. 325 от КЗ Изтегли
Доклад до застрахователя Изтегли
Двустранен констативен протокол при ПТП Изтегли

Застрахователи