Какво е „Медицинска застраховка за чужбина“?

Медицинската застраховка за чужбина, още позната като „Помощ при пътуване“ е вид медицинска застраховка за физически лица, която можеш да сключиш доброволно при пътуване в чужбина. Покрива различни рискове, настъпили вследствие на злополука и заболяване, при временен престой извън България. Може да бъде валидна за еднократни или за неограничен брой пътувания в рамките на една година.

Защо да поръчаш от нас?

Ние ще ти дадем експертен съвет към кой застраховател да се насочиш и кой е оптималният вариант между цена и покритие предвид спецификата на твоето пътуване. Ще ти окажем и необходимото и адекватно съдействие в случай на настъпване на застрахователно събитие.

Покрити рискове

Популярно е предлагането на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ под формата на туристически пакети, всеки от които надгражда предишния с допълнителни покрития, като съответно се променя и цената.

Стандартно покритите рискове са:

 • Медицински разноски (разходи за прегледи, изследвания, лечение) в случай на злополука или заболяване;

 • Спешно стоматологично лечение;

 • Разходи за транспортиране до болнично заведение, както и за репатриране;

 • Разходи за лекарства и медикаменти.

 

Като допълнение се предлагат широк набор от рискове, като например:

 • Отмяна на пътуване;

 • COVID-19;

 • Загуба или кражба на багаж и документи;

 • Трайна загуба на работоспособност;

 • Смърт вследствие злополука или заболяване;

 • Правна помощ;

Териториална валидност

Застраховка „Медицинска застраховка за чужбина“ може да се сключи за държави от целия свят, но не важи за България, когато се сключва от страна на български граждани. Различните застрахователи обособяват различни географски зони, като цените варират спрямо зоната, в която попада държавата, до която ще пътуваш.

Сключване и цена

Срокът на застраховката е от един ден до една година (някои застрахователи имат условие за период от минимум три дена). За формиране на цената на медицинската застраховка влияние оказват:

 • Период на пътуването;

 • Цел на пътуването (практикуването на спорт и физически труд обикновено има завишение);

 • Възраст на пътуващите;

 • Избрана застрахователна сума;

 • Териториална валидност.

Някои застрахователи предлагат отстъпка от цената при сключване на групова застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ или при застраховане на всички членове на семейството