Какво представлява допълнителното здравно осигуряване?

Здравните застраховки са гъвкав и иновативен продукт, който предоставя най-подходящата комбинация от здравни услуги и профилактични мерки. Отличителна черта на допълнителното здравно осигуряване (ДЗО) е, че то осигурява финансова защита в случай на злополука и заболяване, прием в болница или нужда от оперативна намеса. Гарантира се още качествено медицинско обслужване във всяка точка на страната и свобода при избора на здравно заведение. Най-общо казано, доброволното здравно осигуряване е допълнителна здравна застраховка, която се поддържа от застрахователни компании. Това е една от разликите със задължителното здравно осигуряване (ЗЗО), което се поддържа от Здравната каса (НЗОК) и за което сме длъжни да внасяме ежемесечни осигуровки след навършване на пълнолетие.

Защо да поръчаш от нас?

Ние в Insta Broker работим с най-големите застрахователни компании, които предоставят ДЗО на българския пазар и познаваме спецификите на техните продукти в детайл. Допълнителното здравно осигуряване е специфично за всеки застраховател, предлаганите варианти на покрития също са доста разнообразни и затова изборът на застрахователна компания изисква значително предварително проучване и адекватна преценка на офертите. Ето защо, за всяка фирма/човек най-добрата здравна застраховка трябва да се подбере индивидуално, като именно това е нашата роля.

Допълнително здравно осигуряване - фирми

Освен че здравната застраховка е желана социална придобива от страна на служителите, тя помага и за:

 • Ранното диагностициране на заболяванията;
 • Намаляване на риска от хронифициране на заболяванията;
 • Намаляване на риска от настъпване на временна и трайна нетрудоспособност на служителите и отсъствието от работа във връазка с болнични и чакане пред лекарския кабинет за преглед/направление;
 • Не на последно място, допълнителното здравно осигуряване предоставя и данъчни преференции за юридически лица.

Допълнително здравно осигуряване на физически лица

Ако фирмата, в която работиш, не осигурява допълнителна здравна застраховка на своите служители, можеш да се възползваш от пакетни предложения. Въпреки че индивидуалните здравни застраховки предлагат по-ограничени опции от тези в груповите договори, те също не са за подценяване.

Видове здравно осигуряване на физически лица

 • Индивидуална здравна застраховка – валидна за едно физическо лице;
 • Семейна здравна застраховка – в този тип продукт могат да се включат съпрузи (или двойка, живееща на семейни начала) и децата им.

Най-често допълнителното здравно осигуряване за физически лица включва някои или всички от следните услуги:

 • Профилактика – прегледи и изследвания с цел ранно откриване на заболявания;
 • Болнична помощ – прием и настаняване на болен, преглед и изследвания, операции, консумативи и др.;
 • Извънболнична помощ – прегледи при специалисти, консултации и др.;
 • Възстановяване на разходи за лекарства и консумативи;
 • Стоматологични услуги.

При допълнителното здравно осигуряване за физически лица ползването на услугата, също като при груповите здравни застраховк,и може да е на абонаментен принцип или чрез възстановяване на разходи. Трябва да се има предвид обаче, че повечето застрахователи предвиждат отлагателен период при ползването на застраховката за този вид продукти. Заплащането на премията може да е еднократно или на вноски.

Как работим

От нас, като лицензиран застрахователен посредник, може да очакваш:

 • Професионална консултация и прецизен подбор на оферти от застрахователи спрямо индивидуалните характеристики на екипа;
 • Постигане на оптимална цена;
 • Работна среща, на която ще запознаем застрахованите служители с преференциите, които ще ползват и със спецификите на здравната застраховка за фирми;
 • Съдействие и консултация при ползване на застраховката, защита на фирмените интереси пред застрахователя във връзка с изплащане на справедливо обезщетение на всеки служител на фирмата;
 • Събиране на документи по претенции от фирмата, тяхното окомплектоване и проверка, изпращане към застрахователя;
 • Пряко ангажирано лице от наша страна за всеки договор за допълнително здравно осигуряване, което лице дава точни и ясни указания за ползването на продукта и съдейства на служителите по всички въпроси, които имат по отношение на здравната застраховка.

Заяви консултация сега от формата "Направи запитване" най-горе на тази страница или се свържи с нас на тел: 0878 409 892

Кой ни се довери

Може да разгледаш списък на част от нашите корпоративни клиенти тук

Предимства на допълнителното здравно осигуряване

 • Получаваш качествена персонална услуга, различна от стандартно полагащите се по здравна каса пакети;
 • Имаш право на навременен достъп до специалисти без нужда от направление;
 • Сам управляваш парите си, отделени за здраве;
 • Не доплащаш допълнителни разходи, които не са включени в клиничните пътеки;
 • Получаваш достъп до най-модерното медицинско оборудване,  до консултации с водещи лекари и медицински транспорт;
 • Имаш 24-часова връзка с медицински координатори чрез call center на застрахователя.

Пакети здравни услуги

 • Профилактика и предпазване от заболяване - включва  основни профилактични прегледи и допълнителни изследвания, с цел ранно диагностициране на заболявания;
 • Извънболнична помощ - предоставя първични и допълнителни прегледи и изследвания при избрано от застрахованото лице медицинско лице, в амбулаторни или домашни условия;
 • Болнична помощ - включва диагностика, лечение и прием в болнични заведения и покрива извършени манипулции и операции на застрахованото лице;
 • Здравни грижи – предоставя грижи за болния в домашни и болнични условия от страна на медицински лица и рехабилитатори до пълното му възстановяване;
 • Възстановяване на разходи – възстановяват се разходи за извършени медицински услуги, както и такива за закупуване на лекарства и други медицински изделия;
 • Дентална помощ – включва услуги, свързани с предписани от лекар терапевтични, хирургически или ортопедични интервенции в устната кухина.

Сключване и цена

Срокът на договора за допълнително здравно осигуряване може да е една или повече години. Покритието на полицата е територията на Република България, с изключение на случаите, когато в пакета се включва рискът „критично заболяване“ – тогава покритието е за Европа или цял свят.

Застраховката може да се плаща годишно или всеки месец.

Цената зависи от:

 • Избрания здравен пакет: има основни пакети, какъвто е например „Болнично лечение“ и допълнителни, каквито са „Профилактика“, „Дентално лечение“, „Здравни услуги за бременни“ и др.;
 • Избраното продуктово ниво: различните здравни пакети могат да съдържат различни по обем и обхват здравни услуги;
 • Възраст.