Какво представлява допълнителното здравно осигуряване?

Здравните застраховки са гъвкав и иновативен продукт, който предоставя най-подходящата комбинация от здравни услуги и профилактични мерки. Отличителна черта на допълнителното здравно осигуряване (ДЗО) е, че то осигурява финансова защита в случай на злополука и заболяване, прием в болница или нужда от оперативна намеса. Гарантира се още качествено медицинско обслужване във всяка точка на страната и свобода при избора на здравно заведение. Най-общо казано, доброволното здравно осигуряване е допълнителна здравна застраховка, която се поддържа от застрахователни компании. Това е една от разликите със задължителното здравно осигуряване (ЗЗО), което се поддържа от Здравната каса (НЗОК) и за което сме длъжни да внасяме ежемесечни осигуровки след навършване на пълнолетие.

Защо да поръчаш от нас?

Ние в Insta Broker работим с най-големите застрахователни компании, които предоставят ДЗО на българския пазар и познаваме спецификите на техните продукти в детайл. Допълнителното здравно осигуряване е специфично за всеки застраховател, предлаганите варианти на покрития също са доста разнообразни и затова изборът на застрахователна компания изисква значително предварително проучване и адекватна преценка на офертите. Ето защо, за всяка фирма най-добрата здравна застраховка трябва да се подбере индивидуално, като именно това е нашата роля.

Допълнително здравно осигуряване - фирми

Освен че здравната застраховка е желана социална придобива от страна на служителите, тя помага и за:

 • Ранното диагностициране на заболяванията;
 • Намаляване на риска от хронифициране на заболяванията;
 • Намаляване на риска от настъпване на временна и трайна нетрудоспособност на служителите и отсъствието от работа във връзка с болнични и чакане пред лекарския кабинет за преглед/направление;
 • Не на последно място, допълнителното здравно осигуряване предоставя и данъчни преференции за юридически лица.

Как работим

От нас, като лицензиран застрахователен посредник, може да очакваш:

 • Професионална консултация и прецизен подбор на оферти от застрахователи спрямо индивидуалните характеристики на екипа;
 • Постигане на оптимална цена;
 • Работна среща, на която ще запознаем застрахованите служители с преференциите, които ще ползват и със спецификите на здравната застраховка за фирми;
 • Съдействие и консултация при ползване на застраховката, защита на фирмените интереси пред застрахователя във връзка с изплащане на справедливо обезщетение на всеки служител на фирмата;
 • Събиране на документи по претенции от фирмата, тяхното окомплектоване и проверка, изпращане към застрахователя;
 • Пряко ангажирано лице от наша страна за всеки договор за допълнително здравно осигуряване, което лице дава точни и ясни указания за ползването на продукта и съдейства на служителите по всички въпроси, които имат по отношение на здравната застраховка.

Заяви консултация сега от формата "Направи запитване" най-горе на тази страница или се свържи с нас на тел: 0878 409 892

Кой ни се довери

Може да разгледаш списък на част от нашите корпоративни клиенти тук

Предимства на допълнителното здравно осигуряване

 • Получаваш качествена персонална услуга, различна от стандартно полагащите се по здравна каса пакети;
 • Имаш право на навременен достъп до специалисти без нужда от направление;
 • Сам управляваш парите си, отделени за здраве;
 • Не доплащаш допълнителни разходи, които не са включени в клиничните пътеки;
 • Получаваш достъп до най-модерното медицинско оборудване,  до консултации с водещи лекари и медицински транспорт;
 • Имаш 24-часова връзка с медицински координатори чрез call center на застрахователя.

Пакети здравни услуги

 • Профилактика и предпазване от заболяване - включва  основни профилактични прегледи и допълнителни изследвания, с цел ранно диагностициране на заболявания;
 • Извънболнична помощ - предоставя първични и допълнителни прегледи и изследвания при избрано от застрахованото лице медицинско лице, в амбулаторни или домашни условия;
 • Болнична помощ - включва диагностика, лечение и прием в болнични заведения и покрива извършени манипулции и операции на застрахованото лице;
 • Здравни грижи – предоставя грижи за болния в домашни и болнични условия от страна на медицински лица и рехабилитатори до пълното му възстановяване;
 • Възстановяване на разходи – възстановяват се разходи за извършени медицински услуги, както и такива за закупуване на лекарства и други медицински изделия;
 • Дентална помощ – включва услуги, свързани с предписани от лекар терапевтични, хирургически или ортопедични интервенции в устната кухина.

Сключване и цена

Срокът на договора за допълнително здравно осигуряване може да е една или повече години. Покритието на полицата е територията на Република България, с изключение на случаите, когато в пакета се включва рискът „критично заболяване“ – тогава покритието е за Европа или цял свят.

Застраховката може да се плаща годишно или всеки месец.

Цената зависи от:

 • Избрания здравен пакет: има основни пакети, какъвто е например „Болнично лечение“ и допълнителни, каквито са „Профилактика“, „Дентално лечение“, „Здравни услуги за бременни“ и др.;
 • Избраното продуктово ниво: различните здравни пакети могат да съдържат различни по обем и обхват здравни услуги;
 • Възраст.