Какво е застраховка „Злополука“?

„Злополука“ е доброволна застраховка само за физически лица, която се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахования. Покриват се различни рискове, при настъпването на които се гарантират средства за лечение и грижа за пострадалия или за неговите наследници.

Защо да поръчаш от нас?

Ние ще ти дадем експертен съвет към кой застраховател да се насочиш, кой е най-подходящия продукт за теб и какъв е оптималният вариант между цена и покритие. Ще ти окажем и необходимото и адекватно съдействие в случай на настъпване на събитие, покрито по условията на полицата.

Видове застраховки „Злополука“:

 • Злополука или Злополука и заболяване – най-общо казано се застраховат животът и здравето на физически лица;

 • Злополука на спортисти – застраховат се лица - български и чуждестранни граждани, които се занимават активно (професионално или аматьорски) със спортна дейност;

 • Злополука на кредитополучател – застраховат се физически лица, на които е отпуснат банков кредит;

 • Туристическа застраховка за България - кликни тук за повече информация;

 • Злополука на учащи – предназначена е за учащи, преподаватели и обслужващ персонал в училища, университети, детски градини и ясли;

 • Злополука на гости на хотели – сключва се от собственици или управители на хотели за български и чуждестранни граждани, като покрива нанесени вреди на гостите (в това число могат да се включат имуществени и неимуществени щети);

 • Трудова злополука – задължителна застраховка, която се сключва от работодателя за служители, изпълняващи определени дейности, като производство, добив на суровини, строителство, транспорт и др.;

 • Злополука на местата в МПС - покрива вредите, настъпили в следствие на ПТП, на лица пътуващи в определено превозно средство;

 • Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт - задължителна застраховка, която се сключва от превозвача и има за цел да обезщети всички пътници, претърпели злополука, вследствие на ПТП;

 • Злополука на посетителите на културни мероприятия (концерти, спектакли) и спортни и развлекателни съоръжения (плувни басейни, фитнес зали, увеселителни паркове и др.).

Покрити рискове

Застраховка „Злополука“ се предлага с различни нива на покрития и лимити, от които клиентът може да избере. Най-често основното покритие включва:

 • Трайна и временна загуба на работоспособност;

 • Медицински разноски за хирургично лечение и др.;

 • Смърт.

Като допълнение се предлагат широк набор от рискове, но основните са:

 • Дневни пари за болничен престой;

 • Разходи за транспортиране;

 • Средства за медикаменти;

 • Дентална помощ.

Териториална валидност

Някои застрахователи декларират като район на валидност само Р България. Застраховките „Злополука“ на други компании са валидни и за чужбина.

Сключване и цена

За формиране на цената на застраховка „Злополука“ влияние оказват:

 • Включените рискове;

 • Размерът на застрахователната сума;

 • Рисков клас на професията (когато се застраховат служители);

 • Срок на застраховката;

 • Наличие на трайна загуба на работоспособност в момента на сключване на застраховката.

Голяма част от застрахователите предлагат отстъпка от цената при сключване на семейна или групова полица.