Кои застраховки дават право на данъчни облекчения на физически лица?

Подаването на годишна данъчна декларация се счита за досадно задължение, което се свързва най-вече със загуба на средства. Плащането на дължимите данъци, разбира се, не е радостен процес за никого, но поради задължителния си характер трябва да се извършва ежегодно до края на месец април.

Работещите единствено на трудов договор традиционно чувстват облекчение, че си спестяват тези досадни процедури, тъй като те не са задължени да подават годишна данъчна декларация. Но дали всички те са наясно, че данъчната декларация може да носи не само разходи, но и бонуси?

Данъчни облекчения за лични вноски по застраховки „Живот“

В случай, че имаш сключена рискова застраховка „Живот“ или такава със спестовен или инвестиционен характер, може да се възползваш от данъчно облекчение, което се изразява в следното: от годишната данъчна декларация се приспадат плащанията по застраховка „Живот“, като лимитът на облекчението е до 10 % от размера на основата.

Данъчни облекчения за лични вноски в Доброволен пенсионен фонд

Спестяваш допълнително за пенсия? Може да се възползваш от данъчно облекчение без значение в кой Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) се осигуряваш. Аналогично на застраховката „Живот“, имаш възможност да намалиш годишната си данъчна основа (това са приходите ни, намалени с осигуровките, преди да бъдат обложени с 10 % данък върху дохода) с размера на личните си вноски в ДПФ за текущата година. И тук максималният размер на облекчението е 10 %.

Важно е да се уточни, че тези облекчения НЕ важат за вноските в Универсален и Професионален пенсионен фонд, а само за личните вноски в Допълнителен пенсионен фонд.

Допълнително здравно застраховане

В случай, че не работодателят, а ти заплащаш вноските за твоята допълнителна здравна застраховка или пък си решил да сключиш такава за себе си и за своето семейство, отново можеш да получиш обратно до 10 % от сумата на внесените през годината лични вноски, като подадеш декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Какво трябва да знаем:

  • Вноските трябва да са лични, а не за сметка на работодателя;
  • За да постигнеш максимален данъчен ефект при спестовни застраховки „Живот“, е добре да сключиш застраховка със срок 15 години или повече;
  • Ако ти се наложи да изтеглиш част от сумата, натрупана в Доброволния пенсионен фонд, стреми се да теглиш натрупаната доходност, без главницата, защото тя е освободената от данък сума;
  • Ако превеждаш вноските си през работодател (но те са за твоя сметка и той не е този, който се възползва от данъчно облекчение), ще получаваш данъчния си ефект на месечна база и няма нужда да подаваш декларация в края на годината;
  • За да пуснеш декларацията си онлайн, е необходимо да имаш персонален идентификационен код (ПИК), който се взима безплатно от офис на НАП или да притежаваш електронен подпис.
  • За юридически лица: Вноските за сключени здравни застраховки, застраховки Живот и доброволно пенсиоонно осигуряване, които са за сметка на работодателя, в размер до 60 лв. месечно за осигурен работник или служител, се считат за разход на фирмата, който не подлежи на облагане.

Ако все още нямаш застраховка „Живот“ или допълнителна здравна застраховка, или пък искаш да спестяваш доброволно за пенсия, свържи се с нас за повече информация. С радост ще изготвим индивидуално предложение спрямо твоите потребности.

Може да ти е интересно още:

Пукнато предно стъкло на автомобила - какво да правя
2022-10-13

Пукнато предно стъкло на автомобила - какво да правя

Не са рядкост случаите, при които по време на шофиране се случва удар в предното стъкло и поява на пукване или счупване на стъклото. Какво да правиш - виж в блога.

10 безценни съвета за нови шофьори
2021-08-12

10 безценни съвета за нови шофьори

Полезни съвети за млад шофьор - как да натрупаш бързо опит при шофиране и още - паркиране, поведение на пътя, какво да не правиш като нов шофьор. Виж повече.

Как да заведем щета и да изберем автосервиз
2021-07-30

Как да заведем щета и да изберем автосервиз

Полезни съвети за това как да заведеш щета по застраховка Автокаско и Гражданска отговорност и как да избереш добър автосервиз. Виж повече